เครื่องพ่นสารละลายด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง (NE200 Single Nozzle Electrospinning/Spraying Machine) (SIT239)

ได้รับความนิยม ในหมวด Lab Scale Electrospinning Machines.

เครื่องผลิตเส้นใยนาโนด้วยกระบวนการที่เรียกว่า Electrospraying ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง เพื่อฉีดพ่นสารละลายหรือสารแขวนลอยให้เป็นเส้นใยขนาดเล็กมาก เส้นใยนาโนเหล่านี้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ไม่กี่นาโนเมตรไปจนถึงหลายร้อยนาโนเมตร และสามารถใช้ในงานต่างๆ เช่น การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุศาสตร์ จากสารต่างๆ เช่น โพลิเมอร์ โปรตีน และเซรามิก | เครื่องผลิตเส้นใยนาโน, เครื่องพ่นเส้นใยนาโน, เครื่อง electrospinning, เครื่องพ่นสารละลายด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง, เครื่องพ่นสารแขวนลอยด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง, เส้นใยนาโน, การผลิตเส้นใยนาโน, คุณสมบัติของเส้นใยนาโน, การใช้งานเส้นใยนาโน, ประโยชน์ของเส้นใยนาโน

46 orders in the last 30 days.
1667