เครื่องผลิตเส้นใยนาโน (PE-550 Electrospinning/Spraying Machine) (SIT236)

ได้รับความนิยม ในหมวด Pilot Electrospinning / Spraying.

เครื่องผลิตเส้นใยนาโนแบบต่อเนื่องที่เหมาะสำหรับการผลิตเส้นใยนาโนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เครื่องนี้มีข้อดีหลักคือความสามารถในการปรับขนาดได้ เนื่องจากสามารถใช้สำหรับทั้งสายการผลิตและโครงการวิจัยและพัฒนา เครื่อง PE-550 มี 56 หัวฉีดที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ ทำให้สามารถผลิตเส้นใยนาโนได้จำนวนมาก รวมถึงยังสามารถทำงานได้โดยใช้หัวฉีดเพียงตัวเดียวเมื่อทำงานในโครงการวิจัยและพัฒนา การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องนี้ ช่วยให้สามารถผลิตเส้นใยนาโนและคอมโพสิตได้ โดยรองรับหัวฉีดแบบเข็ม 4 ตัวและแหล่งจ่ายไฟแรงสูง 4 ตัว ทำให้สามารถทำงานได้พร้อมกันกับพอลิเมอร์ที่แตกต่างกันสูงสุด 4 ชนิด โดยควบคุมได้อย่างอิสระ | เครื่องผลิตเส้นใยนาโน, เครื่องผลิตเส้นใยนาโนต่อเนื่อง, เครื่องผลิตเส้นใยนาโนขนาดใหญ่, เครื่องผลิตเส้นใยนาโนอุตสาหกรรม, เครื่องผลิตเส้นใยนาโน PE-550

33 orders in the last 30 days.
1667