เครื่องสำหรับการผลิตเส้นใยนาโน (StreamSpinner1000 Open Surface Industrial Electrospinning/Spraying Line) (SIT232)

ได้รับความนิยม ในหมวด Industrial Electrospinning / Spraying.

StreamSpinner1000 Open Surface Industrial Electrospinning/Spraying Line เป็นเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นใยนาโนและผลิตภัณฑ์จากเส้นใยนาโนในเชิงพาณิชย์ เครื่องนี้ใช้กระบวนการที่เรียกว่าการดึงดูดไฟฟ้าสถิต (electrospinning) ซึ่งใช้แรงไฟฟ้าดึงดูดให้สารละลายโพลีเมอร์ไหลออกจากหัวฉีดขนาดเล็กเพื่อสร้างเส้นใยนาโนที่บางและยาว
โดดเด่นด้วยความสามารถในการผลิตเส้นใยนาโนได้เร็วถึง 51 เมตรต่อนาที มากกว่าเครื่องดึงดูดไฟฟ้าสถิตแบบดั้งเดิมถึง 5 ถึง 15 เท่า นอกจากนี้ เครื่องนี้ยังมีระบบจ่ายแบบไดนามิกอัจฉริยะ (Smart Dynamic Feeding System) ซึ่งช่วยให้การผลิตเส้นใยนาโนมีความสม่ำเสมอและแม่นยำยิ่งขึ้น
สามารถใช้ผลิตเส้นใยนาโนจากโพลีเมอร์หลากหลายชนิด เช่น โพลีเอทิลีน โพลีสไตรีน โพลีไวนิลคลอไรด์ และโพลีอะมิด เส้นใยนาโนเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การแพทย์และเภสัชกรรม การกรองอนุภาคขนาดเล็ก พลังงาน แบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และเครื่องสำอางค์ | เครื่องปั่นเส้นใยนาโน, nanofiber spinning machine, เครื่องผลิตเส้นใยนาโน, nanofiber manufacturing machine, เส้นใยนาโน, nanofiber, อุตสาหกรรมเส้นใยนาโน, nanofiber industry, ตลาดเส้นใยนาโน, nanofiber market

65 orders in the last 30 days.
1664