เครื่องผลิตเส้นใยนาโนแบบอุตสาหกรรม (PE-3550 Industrial Electrospinning/Spraying Line) (SIT233)

ได้รับความนิยม ในหมวด Industrial Electrospinning / Spraying.

เครื่องผลิตเส้นใยนาโนแบบอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตเส้นใยนาโนได้อย่างต่อเนื่องบนตัวเก็บรวบรวมแบบม้วนต่อม้วน ระบบนี้ประกอบด้วยสามหน่วยย่อย PE-3550 เชื่อมต่อถึงกัน ควบคุมได้จากแผงควบคุมแบบสัมผัสหน้าจอเดียว เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยเดิมทีได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยนาโนที่ใช้สำหรับกรองอากาศ เช่น แผ่นกรอง N95/N99 แผ่นกรอง HEPA/ULPA กรองรถยนต์ กรอง HVAC เป็นต้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ในการใช้งานอื่นๆ ได้ เช่น ชีวการแพทย์ เภสัชกรรม พลังงาน สิ่งทอ และอื่นๆ มีหัวฉีดอิเล็กโทรสปินนิง 168 หัว ทำให้สามารถเคลือบพื้นผิวได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องที่ความกว้าง 550 มม. ด้วยระบบอัตโนมัติขั้นสูงและอุปกรณ์ปรับอากาศ ทำให้สามารถผลิตอย่างต่อเนื่องที่คุณภาพที่ต้องการแม้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เป็นระบบการผลิตเส้นใยนาโนแบบอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย | เครื่องผลิตเส้นใยนาโนแบบอุตสาหกรรม, เครื่องผลิตเส้นใยนาโนต่อเนื่อง, เครื่องผลิตเส้นใยนาโนม้วนต่อม้วน, เครื่องผลิตเส้นใยนาโน PE-3550, เครื่องผลิตเส้นใยนาโน Electrospinning, การผลิตเส้นใยนาโน, อุปกรณ์ผลิตเส้นใยนาโน

21 orders in the last 30 days.
1669