เครื่องผลิตเส้นใยนาโนแบบอุตสาหกรรม (Nanospinner 416 Industrial Electrospinning/Spraying) (SIT234)

เครื่องผลิตเส้นใยนาโนแบบอุตสาหกรรม โดยสามารถเคลือบผ้าที่มีความกว้าง 1 เมตรด้วยเส้นใยนาโนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 50-400 นาโนเมตร (0.05-0.4 ไมโครเมตร)

เครื่องนี้ใช้วิธีการผลิตเส้นใยนาโนแบบไฟฟ้าสถิต (electrospinning) ซึ่งอาศัยแรงไฟฟ้าสถิตในการดึงเส้นใยจากสารละลายหรือของเหลวที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมากออกมาเป็นเส้นใยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับนาโน

Nanospinner 416 ประกอบด้วยหัวฉีดไฟฟ้าสถิต (electrospinning needles) จำนวน 110 หัว ซึ่งช่วยให้สามารถเคลือบพื้นผิวได้สม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดความกว้าง 1 เมตร นอกจากนี้ เครื่องนี้ยังมีระบบอัตโนมัติและระบบปรับอากาศที่ช่วยให้สามารถผลิตเส้นใยนาโนได้อย่างมีคุณภาพแม้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง | เครื่องผลิตเส้นใยนาโน, เส้นใยนาโน, เครื่องผลิตเส้นใยนาโนอุตสาหกรรม , เครื่องเคลือบเส้นใยนาโน , เส้นใยนาโนขนาด 50-400 นาโนเมตร, เครื่องผลิตเส้นใยนาโนแบบโรลทูโรล, เครื่องผลิตเส้นใยนาโนแบบต่อเนื่อง, เครื่องผลิตเส้นใยนาโนแบบ batch, เส้นใยนาโนสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์, เส้นใยนาโนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, เส้นใยนาโนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ