เครื่องผลิตเส้นใยนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต (PE-300 Electrospinning/Spraying Machine) (SIT235)

ได้รับความนิยม ในหมวด Pilot Electrospinning / Spraying.

เครื่องผลิตเส้นใยนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์นี้ใช้แรงดันไฟฟ้าสูงเพื่อทำให้ของเหลวแตกตัวเป็นเส้นใยขนาดเล็กมาก เส้นใยเหล่านี้สามารถมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ซึ่งเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์ถึง 100,000 เท่า | เครื่องผลิตเส้นใยนาโน, การปั่นเส้นใยนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต, เส้นใยนาโน, อุปกรณ์ผลิตเส้นใยนาโน, การผลิตเส้นใยนาโน, เครื่องปั่นเส้นใยนาโน, เครื่องปั่นเส้นใยนาโนไฟฟ้าสถิต, เครื่องปั่นเส้นใยนาโนขนาดเล็ก

41 orders in the last 30 days.
1664