เครื่องอิเล็กโตรสปินนิงแบบห้องปฏิบัติการ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานขนาดเล็ก (NS + NanoSpinner Plus Electrospinning/Spraying Equipment) (SIT240)

ได้รับความนิยม ในหมวด Lab Scale Electrospinning Machines.

เครื่องที่ใช้สร้างเส้นใยนาโนโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโตรสปินนิง กระบวนการอิเล็กโตรสปินนิงเกี่ยวข้องกับการพ่นสารละลายโพลิเมอร์ผ่านสนามไฟฟ้าแรงสูง แรงไฟฟ้าจะดึงสารละลายออกจากปลายหัวฉีดเพื่อสร้างเส้นใยนาโนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมาก โดยทั่วไปเส้นใยนาโนมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 ไมโครเมตร (μm) | เครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต, electrospinning machine, เครื่องอิเล็กโตรสปินนิง, electrospinning equipment, อุปกรณ์อิเล็กโตรสปินนิง, electrospinning apparatus, เครื่องผลิตเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต, electrostatic fiber production machine, เครื่องปั่นเส้นใยขนาดเล็ก, small-scale electrospinning machine, เครื่องปั่นเส้นใยนาโน, เครื่องปั่นเส้นใยชีวภาพ, เครื่องปั่นเส้นใยการแพทย์, เครื่องปั่นเส้นใยอิเล็กทรอนิกส์, SIT240

36 orders in the last 30 days.
1666