อุปกรณ์ดึงเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต แบบพกพา (Starter Kit Electrospinning/Spraying Equipment) (SIT237)

ชุดอุปกรณ์สำหรับทดลองการดึงเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตหรือการทำสเปรย์ด้วยไฟฟ้าสถิตแบบพกพา อุปกรณ์ชุดนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการขนาดเล็กหรืองานวิจัย | อุปกรณ์ดึงเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต, Electrospinning Kit, อุปกรณ์ทำสเปรย์ด้วยไฟฟ้าสถิต, Electrospraying Kit, อุปกรณ์ดึงเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตแบบมือหมุน, Hand-Held Electrospinning Kit, อุปกรณ์ทำสเปรย์ด้วยไฟฟ้าสถิตแบบมือหมุน, Hand-Held Electrospraying Kit, อุปกรณ์ดึงเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตแบบอัตโนมัติ, Automatic Electrospinning Kit