เครื่องชั่งยา (Pharmacy balances) Without Internal Calibration ยี่ห้อ AXIS รุ่น ATZ (SIT352)