เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้นของวัสดุ (Moisture Analyzer) Technical Moisture Analyzers ยี่ห้อ AXIS รุ่น BTS (SIT350)

เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้นของวัสดุ (Moisture Analyzer) ความละเอียด 0.01/0.005 กรัม หรือ 0.01% ขนาด 110 กรัม