เครื่องชั่งยา (Pharmacy balances) With Internal Calibration ยี่ห้อ AXIS รุ่น ATA (SIT351)