เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory Balance) Technological ยี่ห้อ AXIS รุ่น AKZ (SIT356)

Promotion !! เฉพาะรุ่น AKZ3200 22,000.- AKZ4200 22,400.- AKZ10 23,850.-