เครื่องชั่งสำหรับงานไปรษณีย์สำหรับพัสดุ (Postal Scale) For Parcel ยี่ห้อ AXIS รุ่น BA/P (SIT346)

เครื่องชั่งสำหรับงานไปรษณีย์สำหรับพัสดุ ความละเอียด 10/20 กรัม ขนาด 30 และ 50 กิโลกรัม