เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory Balance) Compact Popular ยี่ห้อ AXIS รุ่น ATZ Series (SIT360)

เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการ ความละเอียด 0.01/0.001 กรัม ขนาดตั้งแต่ 220 ถึง 2,200 กรัม