เครื่องชั่งสำหรับงานไปรษณีย์สำหรับซองจดหมาย (Postal Scale) For Letter ยี่ห้อ AXIS รุ่น BD2P (SIT347)

เครื่องชั่งสำหรับงานไปรษณีย์ สำหรับซองจดหมาย ความละเอียด 1 กรัม ขนาด 2 กิโลกรัม