เครื่องวัดความหนาแน่นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Densimeter) ยี่ห้อ AlfaMirage รุ่น MDS-300 (SIT363)

ได้รับความนิยม ในหมวด Densimeter, Specific Gravity Tester.

เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความหนาแน่นของของเหลวและของแข็ง ความหนาแน่นถูกกำหนดเป็นมวลต่อหน่วยปริมาตร เครื่องวัดความหนาแน่นอิเล็กทรอนิกส์ทำงานโดยการวัดความถี่การสั่นของผลึกควอตซ์ คริสตัลจะสั่นด้วยความถี่ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งขึ้นอยู่กับมวลของตัวอย่างที่วางอยู่บนคริสตัล มีความแม่นยำและใช้งานง่ายกว่าวิธีการวัดความหนาแน่นแบบดั้งเดิม เช่น ปิคนอมิเตอร์ เครื่องวัดความหนาแน่นอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถใช้กับตัวอย่างที่มีขนาดเล็กหรือมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอได้อีกด้วย

เครื่องวัดความหนาแน่นอิเล็กทรอนิกส์มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น:
– อุตสาหกรรมเคมี: เพื่อวัดความหนาแน่นของสารเคมี
– อุตสาหกรรมอาหาร: เพื่อวัดความหนาแน่นของอาหารและเครื่องดื่ม
– อุตสาหกรรมยา: เพื่อวัดความหนาแน่นของยา
– อุตสาหกรรมปิโตรเลียม: เพื่อวัดความหนาแน่นของน้ำมันและก๊าซ
– อุตสาหกรรมการผลิต: เพื่อวัดความหนาแน่นของวัสดุ

| เครื่องวัดความหนาแน่นอิเล็กทรอนิกส์, Electronic Densimeter, เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ, Specific Gravity Meter, เครื่องวัดความหนาแน่น, Densimeter, ตรวจวัดความหนาแน่น, Density Measurement, Densitometer, เครื่องวัดความหนาแน่นของเหลว, เครื่องวัดความหนาแน่นดิจิทัล, เครื่องวัดความหนาแน่นแบบออสซิลเลตติ้ง, Oscillating Densimeter, เครื่องวัดความหนาแน่นแบบพิกโนมิเตอร์, Pycnometer Densimeter, เครื่องวัดความหนาแน่นแบบไฮโดรมิเตอร์, Hydrometer Densimeter, AlfaMirage, MDS-300, SIT363

14 orders in the last 30 days.
1669