เครื่องทดสอบแรงตกกระแทก (Falling Weight Impact Tester) ยี่ห้อ INSTRON รุ่น 9440 (SIT378)

หรือที่เรียกว่า Drop Impact Tester เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความต้านทานแรงกระแทกของวัสดุ โดยการปล่อยตุ้มน้ำหนักให้ตกลงบนตัวอย่างวัสดุ

ลักษณะของเครื่องทดสอบแรงตกกระแทก:
– ประกอบด้วยแท่นวางชิ้นงาน กลไกยกตุ้มน้ำหนัก และระบบวัดแรง
– ตุ้มน้ำหนักจะถูกปล่อยให้ตกลงมาจากความสูงที่กำหนด กระทบกับชิ้นงาน
– ระบบวัดแรงจะวัดค่าแรงกระแทกที่ชิ้นงานรับไว้ได้

มาตรฐานการทดสอบแรงตกกระแทกหลายมาตรฐาน เช่น ASTM D 2244, ASTM D 3763, ASTM D 5628, ASTM D 7136, ASTM D 7192, ISO 3127, ISO 6603, ISO 7765, ISO 8256, ISO 11343, DIN 53373, Boeing BSS 7160, Airbus AITM 1.0010, Airbus AITM 1-0057 และ SACMA SRM 2R-94

ประโยชน์ของการทดสอบแรงตกกระแทก
– ทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกของวัสดุ
– ควบคุมคุณภาพของวัสดุ
– พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
– หาสาเหตุของการชำรุดของชิ้นส่วน
– เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน

| เครื่องทดสอบแรงตกกระแทก, เครื่องทดสอบแรงกระแทก, การทดสอบแรงกระแทก, เครื่องมือทดสอบแรงกระแทก, การทดสอบแรงตกกระแทก, เครื่องทดสอบ Izod, เครื่องทดสอบ Charpy, เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบดรอป, เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบลูกตุ้ม, มาตรฐานการทดสอบแรงกระแทก, Falling Weight Impact Tester, Impact Tester, เครื่องทดสอบการตก, Drop Tester, INSTRON, 9440, SIT378