เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการขนาด 50 ตัน (Laboratory Hydraulic Press Capacity 50 Tons) ยี่ห้อ SiamLab รุ่น SLLP-50 (SIT257)

เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก ยาง และอื่นๆ มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 50 ตัน โดยมีแผ่นกดอัด (Platen size) ขนาด 500×500 มิลลิเมตร สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 300°C พร้อมระบบควบคุมการทำงานด้วยสองมือ และประตูเปิด-ปิด สามารถทำการทดสอบและผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ | เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการ 50 ตัน, เครื่องกดไฮดรอลิก 50 ตัน, เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการ, เครื่องกดไฮดรอลิก, เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัย, เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการสำหรับงานอุตสาหกรรม, เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการสำหรับงานซ่อมบำรุง, เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการสำหรับงานอื่น ๆ, SiamLab, SIT257