เครื่องวัดอัตราการหลอมไหลของพลาสติกแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Multi-Weight Melt Flow Index Tester) ยี่ห้อ INSTRON รุ่น MF50 (SIT377)

ได้รับความนิยม ในหมวด Melt Flow Index Tester.

เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของพลาสติกชนิดหลอมละลาย โดยวัดอัตราการไหลของพลาสติกที่อุณหภูมิและโหลดที่กำหนด โดยใช้วิธีการ ASTM D1238, ISO 1133-1 และ ISO 1133-2

คุณสมบัติ:
– ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
– ผลการทดสอบมีความแม่นยำ
– วัดอัตราการหลอมไหลของพลาสติกได้แม่นยำ
– เก็บข้อมูลการทดสอบได้
– ตั้งค่าอุณหภูมิได้
– เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
– มีหน้าจอแสดงผล LCD
– รองรับการวัดค่า Melt Flow Index ของพลาสติกหลากหลายชนิด

เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับวัดอัตราการหลอมไหลของพลาสติก เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ โรงงานผลิตพลาสติก และงานวิจัย

| เครื่องวัดอัตราการหลอมไหลของพลาสติก (Melt Flow Index Tester), เครื่องวัด MFI (MFI Tester), เครื่องวัด Melt Flow, ทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติก, ทดสอบ MFI, เครื่องวัดอัตราการไหลของพลาสติกแบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องวัดอัตราการไหลของพลาสติกแบบดิจิตอล, เครื่องวัด MFI แบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องวัด Melt Flow แบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องวัด MFI, เครื่องวัด MFR (Melt Flow Rate), เครื่องมือวัด MFI,Semi-Automatic Multi-Weight Melt Flow Index Tester, INSTRON, MF50, SIT377

100 orders in the last 30 days.
1662