เครื่องทดสอบทองคำ/แพลตตินัม GK (Gold/Platinum Tester GK) ยี่ห้อ AlfaMirage รุ่น GKS/GK (SIT362)

ได้รับความนิยม ในหมวด Densimeter, Specific Gravity Tester.

ใช้ในการวัดความถ่วงจำเพาะของโลหะมีค่า เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของทองคำและแพลตตินัม เพียงวางตัวอย่างโลหะบนแท่นชั่งและกดปุ่ม จะปรากฏผลลัพธ์บนหน้าจอภายในไม่กี่วินาที เครื่องทดสอบทำงานโดยการวัดปริมาตรของตัวอย่างโลหะแล้วเปรียบเทียบกับปริมาตรของน้ำที่แทนที่ เพื่อคำนวณความถ่วงจำเพาะของตัวอย่าง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับความถ่วงจำเพาะของทองคำหรือแพลตตินัมบริสุทธิ์ได้ หากความถ่วงจำเพาะของตัวอย่างต่ำกว่าความถ่วงจำเพาะของทองคำหรือแพลตตินัมบริสุทธิ์ แสดงว่าตัวอย่างนั้นไม่บริสุทธิ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและแม่นยำ เหมาะสำหรับใช้ในร้านจำนำ ร้านขายเครื่องประดับ และนักสะสมเหรียญ

| เครื่องทดสอบทองคำ/แพลตตินัม GK, เครื่องวัดความหนาแน่นของทอง, วิธีทดสอบทองคำ, วิธีทดสอบแพลตตินัม, เครื่องวัดความบริสุทธิ์ของทอง, เครื่องตรวจสอบทองคำ, เครื่องทดสอบโลหะมีค่า, เครื่องทดสอบทองคำ, เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะของทอง, Gold/Platinum Tester GK, AlfaMirage , GKS/GK, SIT362

16 orders in the last 30 days.
1671