เครื่องวัดความต้านทานความร้อนและการเสียรูปของวัสดุพลาสติก (HDT Vicat Tester) ยี่ห้อ INSTRON รุ่น HV6X (SIT368)

ได้รับความนิยม ในหมวด HDT Vicat Tester.

การวัดอุณหภูมิที่วัสดุจะเสียรูปภายใต้จุดหลอมเหลวที่กำหนด การทดสอบนี้ใช้เพื่อกำหนดจุดหลอมเหลวของพลาสติก เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุพลาสติกต่างชนิดกัน และตรวจสอบผลของสารเติมแต่ง และการเสียรูปในคุณสมบัติของวัสดุพลาสติก ทำงานโดยใช้หัวจมขนาดเล็กที่ให้ความร้อนกับตัวอย่างพลาสติกจนกว่าจะเสียรูป ระยะทางที่หัวจมทะลุลงไปในตัวอย่างจะถูกบันทึกเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ

มาตรฐานการทดสอบของเครื่องทดสอบ HDT Vicat:
– ASTM D648:ทดสอบมาตรฐานสำหรับอุณหภูมิการเสียรูปความร้อนของพลาสติกโดยใช้วิธีการโหลดแบบบี
– ISO 75: พลาสติก – อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน – วิธีการโหลดแบบบี
– ASTM D1525: ทดสอบมาตรฐานสำหรับอุณหภูมิ Vicat ของพลาสติก
– ISO 306: พลาสติก – อุณหภูมิ Vicat – วิธีการทดสอบ

สำหรับการวัดคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุพลาสติก สามารถใช้เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และออกแบบชิ้นส่วนสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

| เครื่องทดสอบ HDT Vicat, เครื่องทดสอบอุณหภูมิการเสียรูปความร้อน (HDT), 3. เครื่องทดสอบอุณหภูมิ Vicat, เครื่องทดสอบจุดอ่อนตัวของพลาสติก, เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนของพลาสติก, การทดสอบ HDT, อุณหภูมิการเสียรูปเนื่องจากความร้อน, การทดสอบ Vicat, เครื่องทดสอบจุดอ่อนตัวของพลาสติก, เครื่องทดสอบ HDT Vicat, เครื่องทดสอบอุณหภูมิการเสียรูปของพลาสติก, เครื่องทดสอบ Vicat Softening Point, เครื่องทดสอบอุณหภูมิการเปลี่ยนรูปทางความร้อน, HDT Tester, HDT Vicat Tester, INSTRON, HV6X, SIT368

17 orders in the last 30 days.
1662