เครื่องแปรรูปพลาสติกและยาง สำหรับโรงงานขนาดเล็ก (Laboratory Single Screw Extruder) ยี่ห้อ SiamLab รุ่น SLET 30/30 (SIT256)

เครื่องสำหรับแปรรูปพลาสติกหรือยางในปริมาณน้อย เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือโรงงานขนาดเล็ก เครื่องรีดพลาสติกแบบสกรูเดี่ยวขนาด 30 มิลลิเมตร และ L/D Ratio 30:1 พร้อมอ่างน้ำ (Water Bath) ขนาด 85 ลิตร ที่สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำให้วนในอ่างสูงสุดถึง 100 ลิตรต่อนาที และเครื่องตัดเม็ด (Pelletizer) ที่สามารถควบคุมความเร็วของใบมีดตัดเม็ดได้สูงสุดถึง 1,400 รอบต่อนาที และความเร็วในการป้อนเส้นพลาสติกสูงสุดถึง 95 เมตรต่อนาที สามารถใช้แปรรูปพลาสติกหรือยางได้หลากหลายชนิด เช่น พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) พลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ | เครื่องอัดรีดพลาสติกในห้องปฏิบัติการ, เครื่องอัดรีดยางในห้องปฏิบัติการ, เครื่องผสมยางในห้องปฏิบัติการ, เครื่องแปรรูปพลาสติกขนาดเล็ก, เครื่องแปรรูปยางขนาดเล็ก, SiamLab, SIT256