เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้นของวัสดุ (Moisture Analyzer) Professional Analyzer ยี่ห้อ AXIS รุ่น AGS (SIT349)

เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้นของวัสดุ (Moisture Analyzer) ความละเอียด 0.001 กรัม หรือ 0.01% ขนาด 60, 120 และ 210 กรัม