เครื่องอัดขึ้นรูปยางและพลาสติก (Hydraulic Compression Plastic/ASTM Presses for PE Sample) ยี่ห้อ Carver (SIT60)