เครื่องอัดเบ้ายางและพลาสติกสำหรับห้องปฎิบัติการขนาด 30 ตัน (Laboratory Hydraulic Press Capacity 30 Tons) ยี่ห้อ SiamLab รุ่น SLLP-30H / SLLP-30C (SIT258)

เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก ยาง และอื่นๆ มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 30 ตัน โดยมีแผ่นกดอัด (Platen size) ขนาด 300×300 มิลลิเมตร สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 300°C พร้อมระบบควบคุมการทำงานด้วยสองมือ และประตูเปิด-ปิด |เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการ 50 ตัน, เครื่องกดไฮดรอลิก 50 ตัน, เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการ, เครื่องกดไฮดรอลิก, เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัย, เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการสำหรับงานอุตสาหกรรม, เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการสำหรับงานซ่อมบำรุง, เครื่องกดไฮดรอลิกในห้องปฏิบัติการสำหรับงานอื่น ๆ, SiamLab, SIT258