เครื่องอัดเม็ด อัดก้อน หรืออัดแท่ง ชนิดตั้งโต๊ะ (Bench Top Lab Presses) ยี่ห้อ Carver รุ่น AutoPellet (SIT85)

เครื่องอัดเม็ด อัดก้อน หรืออัดแท่ง ชนิดตั้งโต๊ะ (Bench Top Lab Presses) มีให้เลือก 2 ขนาด คือ 25 และ 40 ตัน พร้อมแผ่นกดอัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว สำหรับใช้วนการอัดขึ้นรูปวัสดุต่างๆ ให้เป็นเม็ด ก้อน หรือแท่ง มีหัวดายสำหรับอัดเม็ด (Pellet Dies) หลากหลายขนาดตั้งแต่ 6, 12, 13, 25, 31 และ 40 มิลลิเมตร | เครื่องอัดเม็ด, เครื่องอัดก้อน, เครื่องอัดแท่ง, Bench Top Lab Presses