เครื่องอัดขึ้นรูปเบ้ายางและพลาสติก (Safety Shields with Hinged Front Access Door) ยี่ห้อ Carver (SIT51)