เครื่องฉีดขึ้นรูปยางและพลาสติก (Rubber Specials Injection Machine) ยี่ห้อ MAPLAN รุ่น MULTI+ Dual-Compound (SIT303)

ได้รับความนิยม ในหมวด Specials Type Machine.

  สามารถฉีดสองคอมพาวด์ (Dual Compound) ได้ในเครื่องเดียวใช้เทคโนโลยี Dual Compound ของ MAPLAN ประกอบด้วยระบบป้อนคอมพาวด์สองระบบ ระบบฉีดสองระบบ ระบบควบคุมสองระบบ ระบบป้อนคอมพาวด์สองระบบจะป้อนคอมพาวด์สองชนิดเข้าเครื่องพร้อมกัน โดยคอมพาวด์ทั้งสองชนิดสามารถฉีดพร้อมกัน ฉีดทีละชนิด หรือฉีดทีละครึ่งชิ้นงานก็ได้ ระบบฉีดสองระบบจะฉีดคอมพาวด์สองชนิดไปยังแม่พิมพ์พร้อมกัน โดยคอมพาวด์ทั้งสองชนิดสามารถฉีดเข้าสู่จุดเดียวกัน หรือฉีดเข้าสู่จุดที่แตกต่างกันก็ได้ ระบบควบคุมสองระบบจะควบคุมการทำงานของเครื่องฉีดทั้งสองระบบให้ทำงานประสานกันได้อย่างแม่นยำ เครื่องฉีดนี้เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ชิ้นส่วนที่มีผิวสัมผัสสองด้านที่แตกต่างกัน ชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกัน หรือชิ้นส่วนที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน

  ข้อดีของเครื่องฉีดนี้ ได้แก่
  – สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีผิวสัมผัสสองด้านที่แตกต่างกันได้
  – สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันได้
  – สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนได้
  – ประหยัดพื้นที่ในการผลิต

  ตัวอย่างชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องฉีดนี้ ได้แก่
  – ชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ยางรองล้อ ยางกันกระแทก ยางกันฝุ่น
  – ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์
  – ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ก่อสร้าง

  | เครื่องฉีดขึ้นรูปยาง, เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก, เครื่องฉีดขึ้นรูปยางและพลาสติก, เครื่องจักรฉีดขึ้นรูปยาง, เครื่องจักรฉีดขึ้นรูปพลาสติก, เครื่องฉีดขึ้นรูป, เครื่องจักรฉีดขึ้นรูป, เครื่องจักรฉีดขึ้นรูปพลาสติก, เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก, เครื่องฉีดขึ้นรูปยางและพลาสติก, เครื่องจักรฉีดขึ้นรูป, MAPLAN, MULTI+ Dual-Compound, SIT303

  40 orders in the last 30 days.
  1663