เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ 3 แกนแบบตั้งโต๊ะ (3 Axis CNC Milling Machine) ยี่ห้อ Charlyrobot รุ่น Charly 2U (SIT39)

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ 3 แกนแบบตั้งโต๊ะ (3 Axis CNC Milling Machine) สำหรับงาน 2D หรือ 3D สามารถกัดในแนวแกน XYZ ได้สูงสุดถึง 600x420x280 มิลลิเมตร สามารถกัดวัสดุได้หลากหลาย ได้แก่ วัสดุทำต้้นแบบ (Model) โฟม พลาสติก อะคริลิค โลหะอ่อน เป็นต้น พร้อมโปรแกรม CAD/CAM สำหรับออกแบบ และสั่งงานให้เครื่องกัด หรือแกะสลักชิ้นงานตามความต้องการของท่าน