เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ 3 แกนแบบตั้งโต๊ะ (3 Axis CNC Milling Machine) ยี่ห้อ Charlyrobot รุ่น Charly 4U (SIT40)

ได้รับความนิยม ในหมวด 3 AXIS CNC Machine.

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ 3 แกนแบบตั้งโต๊ะ (3 Axis CNC Milling Machine) สำหรับงาน 2D หรือ 3D สามารถกัดในแนวแกน XYZ ได้สูงสุดถึง 310x220x160 มิลลิเมตร สามารถกัดวัสดุได้หลากหลาย ได้แก่ วัสดุทำต้้นแบบ (Model) โฟม พลาสติก อะคริลิค โลหะอ่อน เป็นต้น พร้อมโปรแกรม CAD/CAM สำหรับออกแบบ และสั่งงานให้เครื่องกัด หรือแกะสลักชิ้นงานตามความต้องการของท่าน
12 orders in the last 30 days.
1660