เครื่องทดสอบดัชนีการไหลของของเหลว MFI (Melt Flow Index Tester) ยี่ห้อ INSTRON รุ่น MFi5 (SIT376)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความง่ายที่วัสดุเทอร์โมพลาสติกจะไหลภายใต้แรงดันและอุณหภูมิที่กำหนด เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางรีออลอจีของพลาสติกที่หลอมละลาย การไหลของของเหลวเป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุล ความหนืด และน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์

MFI Tester ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
– ประเมินความสามารถในการแปรรูปของวัสดุพลาสติก
– ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบพลาสติก
– ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป

มาตรฐานการทดสอบ MFI : ASTM D 1238 และ ISO 1133

| เครื่องทดสอบดัชนีการไหลของของเหลว MFI, Melt Flow Index Tester, เครื่องวัดอัตราการไหลของพลาสติก, เครื่องทดสอบ MFI, เครื่องวัด MFR, เครื่องมือวัดอัตราการไหลของเมลต์, การทดสอบอัตราการไหลของพลาสติก, มาตรฐาน ISO 1133, มาตรฐาน ASTM D1238, MFI Tester, Melt Flow Rate Tester, เครื่องมือวัด MFI, เครื่องทดสอบ MFR, เครื่องทดสอบความหนืดของพลาสติก, เครื่องทดสอบดัชนีการไหลละลาย, INSTRON, MFi5, SIT376