เครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานอยู่ในขีดจำกัดและตรงตามข้อกำหนด (GO/NOGO Gauge) ยี่ห้อ Vermontgage (SIT374)

ได้รับความนิยม ในหมวด Melt Flow Index Tester.

โดยทั่วไปจะใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนมีขนาดและรูปร่างที่ถูกต้อง ประกอบด้วยปลั๊กสองตัว ปลั๊ก GO และปลั๊ก NOGO
– ปลั๊ก GO มีขนาดเท่ากับขนาดขั้นต่ำที่ยอมรับได้สำหรับชิ้นงาน
– ปลั๊ก NOGO มีขนาดใหญ่กว่าขนาดสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับชิ้นงาน

ด้าน GO มีขนาดใหญ่กว่าด้าน NOGO เล็กน้อย หากชิ้นงานพอดีกับด้าน GO แสดงว่าอยู่ในขีดจำกัดการยอมรับ หากชิ้นงานไม่พอดีกับด้าน GO แสดงว่าชิ้นงานมีขนาดเล็กเกินไป หากชิ้นงานพอดีกับด้าน NOGO แสดงว่าชิ้นงานมีขนาดใหญ่เกินไป

GO/NOGO gauges มีหลายประเภท ประเภทที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่:
– ปลั๊กเกจ ใช้เพื่อตรวจสอบรู
– แหวนเกจ ใช้เพื่อตรวจสอบเพลา
– เกจใบมีด ใช้เพื่อตรวจสอบขนาด
– เกจเกลียว ใช้เพื่อตรวจสอบเกลียว

GO/NOGO gauges เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนมีคุณภาพตรงตามข้อกำหนด

| เกจวัด GO/NOGO, GO/NOGO Gauge, เครื่องมือวัดขีดจำกัด, Limit Gauge, เครื่องมือวัดความอดทน, Tolerance Gauge), เกจวัดแบบสวม, Plug Gauge), เกจวัดเกลียว, Thread Gauge, เครื่องมือตรวจสอบชิ้นงาน, เครื่องมือวัดความแม่นยำ, อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ, มาตรฐานการผลิต, เกจวัดขีดจำกัด, เกจวัด Pass/Fail, เครื่องมือวัดความคลาดเคลื่อน, มาตรฐานการวัด, การควบคุมคุณภาพ, เกจวัดงานอุตสาหกรรม, เกจวัดความละเอียดสูง, เกจวัดมาตรฐาน, Vermontgage, SIT374

65 orders in the last 30 days.
1664