เครื่องบากอัตโนมัติ (Automatic Notching Machine) ยี่ห้อ INSTRON รุ่น AN50 (SIT387)

ใช้สำหรับสร้างรอยบากในวัสดุ มักใช้ในการเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบแรงกระแทก ทั้งหมดทำงานโดยใช้ใบมีดหรือกดเพื่อตัดรอยบากลงในชิ้นงาน เครื่องบากอัตโนมัติมีสองประเภทหลัก ได้แก่
– เครื่องบากแบบใช้มอเตอร์ ทำงานโดยใช้มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนใบมีด เครื่องบากชิ้นงาน มักจะมีความแม่นยำและสม่ำเสมอมากกว่าเครื่องบากแบบใช้มือหมุน นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นอีกด้วย
– เครื่องบากแบบใช้มือหมุน ทำงานโดยการหมุนก้านเพื่อขับเคลื่อนใบมีด เครื่องบากชิ้นงาน เครื่องบากแบบใช้มอเตอร์ แต่ใช้งานได้ช้ากว่าและอาจไม่แม่นยำเท่า

ข้อดีของ Automatic Notching Machine:
– ความแม่นยำ: เครื่องบากอัตโนมัติสามารถสร้างรอยบากได้อย่างแม่นยำซึ่งมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งชิ้นงาน สร้างรอยบากที่มีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลการทดสอบแรงกระแทกมีความสม่ำเสมอ
– ความเร็ว: เครื่องบากอัตโนมัติสามารถบากชิ้นงานได้เร็วกว่าการบากด้วยมือมาก
– ความปลอดภัย: เครื่องบากอัตโนมัติมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บ
– ประสิทธิภาพ: เครื่องบากอัตโนมัติสามารถบากชิ้นงานได้เร็วกว่าการบากด้วยตนเองมาก และยังช่วยประหยัดเวลา

| เครื่องบากอัตโนมัติ (Automatic Notching Machine), เครื่องบาก (Notching Machine), เครื่องเจาะรู (Punching Machine), เครื่องตัด (Cutting Machine), เครื่องจักรกลึง (Lathe Machine), เครื่องบากแผ่นโลหะ (Sheet Metal Notching Machine), เครื่องบากเหล็ก (Steel Notching Machine), เครื่องบากอลูมิเนียม (Aluminum Notching Machine), เครื่องบากอัตโนมัติ CNC (CNC Automatic Notching Machine), เครื่องบากอัตโนมัติไฮโดรลิก (Hydraulic Automatic Notching Machine), เครื่องทำรอยบาก, INSTRON, AN50, SIT387