เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบลูกตุ้ม (Pendulum Impact Tester) ยี่ห้อ INSTRON รุ่น 9050 – Motorized Model (SIT382)

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเหนียวของวัสดุ โดยวัดพลังงานที่วัสดุดูดซับได้ก่อนที่จะแตกหัก การทดสอบนี้ทำได้โดยการแกว่งลูกตุ้มที่มีน้ำหนักมากขึ้นไปที่ตัวอย่างวัสดุ และวัดพลังงานที่เหลืออยู่หลังจากการกระแทก

เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบลูกตุ้มประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้:
– ลูกตุ้ม: ชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักซึ่งแกว่งไปมาเพื่อกระแทกตัวอย่าง
– ตัวอย่าง: ชิ้นส่วนของวัสดุที่จะทดสอบ
– แท่นวาง: อุปกรณ์ที่ยึดตัวอย่างไว้
– อุปกรณ์วัด: อุปกรณ์ที่วัดพลังงานของลูกตุ้มก่อนและหลังการกระแทก

เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบลูกตุ้มเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการวัดความเหนียวของวัสดุ ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัสดุและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้น

| เครื่องทดสอบแรงกระแทกลูกตุ้ม (Pendulum Impact Tester), การทดสอบแรงกระแทกลูกตุ้ม (Pendulum Impact Testing), เครื่องทดสอบ Izod (Izod Impact Tester), เครื่องทดสอบ Charpy (Charpy Impact Tester), การทดสอบความเหนียว (Toughness Testing), การทดสอบแรงกระแทก (Impact Testing), เครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Tester), เครื่องทดสอบวัสดุ (Material Testing), วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering), การทดสอบแรงกระแทกของพลาสติก (Plastic Impact Testing), ผู้ผลิตเครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact Tester Manufacturers), INSTRON, 9050 – Motorized Model, SIT382