เครื่องทดสอบการบีบอัดบรรจุภัณฑ์งานโลจิสติกส์ (Compression Tester) ยี่ห้อ SafeLoad (SIT266)

เครื่องทดสอบการบีบอัดสำหรับกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์สำหรับงานโลจิสติกส์ สามารถวัดค่าแรงอัดสูงสุด (Maximum Compression Strength) ของบรรจุภัณฑ์ได้ โดยจะใช้ระบบโหลดน้ำหนักแบบตายตัว (Dead Weight Load System) ในการกดทับบรรจุภัณฑ์ ผลการทดสอบจะแสดงออกมาเป็นค่าแรงอัดสูงสุดและค่าการยุบตัว (Compression Set) ใช้ทดสอบบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท เช่น กล่องกระดาษ กล่องพลาสติก บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์ยา เป็นต้น ผลการทดสอบสามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ในการรับน้ำหนัก ความสามารถในการปกป้องผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการทนต่อความเสียหายจากการขนส่ง

| เครื่องทดสอบการบีบอัด, เครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์, เครื่องทดสอบกล่องกระดาษ, เครื่องทดสอบการทนแรงอัด, เครื่องทดสอบความแข็งแรง, อุตสาหกรรมโลจิสติกส์, บรรจุภัณฑ์, กล่องกระดาษ, การทดสอบ, มาตรฐาน, ความปลอดภัย, Compression Tester, SafeLoad, SIT266