เครื่องมือวัดแรงดึงและแรงกดที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ (Clamp Tester) ยี่ห้อ SafeLoad (SIT261)

เครื่องมือวัดแรงดึงและแรงกดที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โซ่ เชือก ลวดสลิง รอก คาน ฯลฯ เครื่องมือนี้มีลักษณะเป็นคีมจับที่สามารถวัดแรงดึงและแรงกดได้โดยตรง โดยแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขบนจอแสดงผล | เครื่องวัดแรงดึง (clamp tester), เครื่องวัดแรงกด (clamp tester), เครื่องทดสอบแรงดึง (clamp tester), เครื่องทดสอบแรงกด (clamp tester), เครื่องวัดแรง (clamp tester), เครื่องวัดแรงดึงและแรงกด, เครื่องวัดแรงดึงแบบดิจิตอล, เครื่องวัดแรงกดแบบดิจิตอล, เครื่องวัดแรงดึงแบบแมนนวล, เครื่องวัดแรงกดแบบแมนนวล, เครื่องวัดแรงดึงและแรงกดอุตสาหกรรม, เครื่องวัดแรงดึงและแรงกดสำหรับงานก่อสร้าง, เครื่องวัดแรงดึงและแรงกดสำหรับงานไฟฟ้า, SafeLoad, SIT261