เครื่องทดสอบความเรียบของวัสดุ (Smoothness Tester) ยี่ห้อ Oakland รุ่น Model ST-1210 (SIT301)

  ใช้หัววัดแบบสไตลัส (Stylus) กดลงไปบนพื้นผิววัสดุและวัดค่าความสูงของพื้นผิววัสดุที่หัววัดสัมผัส ค่าความสูงที่วัดได้จะแสดงผลเป็นหน่วยไมโครเมตร (μm) ซึ่งค่าที่ต่ำแสดงว่าวัสดุมีความเรียบสูง
  นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เช่น โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตกล่องกระดาษ โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมถึงยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัสดุอื่น ๆ ได้อีก เช่น พลาสติก โลหะ ไม้

  ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ
  – ฟังก์ชันวัดความเรียบแบบอัตโนมัติ (Automatic Smoothness Measurement)
  – ฟังก์ชันบันทึกค่าความเรียบ (Smoothness Data Recording)
  – ฟังก์ชันพิมพ์รายงานผลการทดสอบ (Smoothness Report Printing)
  ฟังก์ชันเสริมเหล่านี้ช่วยให้การทดสอบความเรียบของวัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

  | เครื่องวัดความเรียบ, Smoothness Tester, เครื่องทดสอบความเรียบพื้นผิว, Surface Roughness Tester, เครื่องวัดผิวเรียบ, Surface Smoothness Tester, เครื่องวัดความขรุขระ, Roughness Tester, เครื่องวัดความหยาบ, Roughness Tester, เครื่องวัดความเรียบผิวเหล็ก, Steel Surface Roughness Tester, เครื่องวัดความเรียบผิวอลูมิเนียม, Aluminum Surface Roughness Tester, เครื่องวัดความเรียบผิวพลาสติก, Plastic Surface Roughness Tester, เครื่องวัดความเรียบผิวไม้, Wood Surface Roughness Tester, เครื่องวัดความเรียบผิวเคลือบ, Coated Surface Roughness Tester, เครื่องวัดความเรียบผิว, เครื่องทดสอบความเรียบ, เครื่องวัดความเรียบพื้น, เครื่องวัดความเรียบแบบดิจิทัล, เครื่องวัดความเรียบแบบอนาล็อก, Oakland, ST-1210, SIT301