เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน สำหรับงานโลจิสติกส์ (Vibration Testing Equipment) ยี่ห้อ SafeLoad (SIT264)

ได้รับความนิยม ในหมวด Packaging and Shipping Testing.

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน ที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์ต่อการสั่นสะเทือน เครื่องนี้ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดการสั่นสะเทือน เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน และระบบควบคุม

เครื่องกำเนิดการสั่นสะเทือนจะสร้างการสั่นสะเทือนในรูปของแรงหรือความเร่ง เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนจะวัดการสั่นสะเทือนที่กระทำต่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการสั่นสะเทือนจะถูกส่งไปยังระบบควบคุม ซึ่งจะใช้ในการวัดความเครียด ความเค้น และความเสียหายของผลิตภัณฑ์

สามารถใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้าง และวัสดุ

อุปกรณ์นี้มีประโยชน์ในการระบุจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ต่อการสั่นสะเทือน ซึ่งสามารถใช้ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์และลดความเสี่ยงของความเสียหายได้

| เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน (Vibration Testing Machine), เครื่องทดสอบความทนทานต่อการสั่นสะเทือน (Vibration Endurance Testing Machine), เครื่องทดสอบความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน (Vibration Fatigue Testing Machine), เครื่องทดสอบความแข็งแรงต่อการสั่นสะเทือน (Vibration Strength Testing Machine), เครื่องทดสอบความทนทานต่อสภาพแวดล้อม (Environmental Testing Machine), เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Vibration Testing Machine), เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (Automotive Vibration Testing Machine), เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนสำหรับผลิตภัณฑ์การบิน (Aerospace Vibration Testing Machine), เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Vibration Testing Machine), SafeLoad, SIT264

30 orders in the last 30 days.
1662