เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน (Sieve Shaker) ยี่ห้อ NEXOPART รุ่น EML 200 (SIT218)

ใช้สำหรับการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของวัสดุ โดยใช้ตะแกรงร่อนที่มีขนาดรูต่าง ๆ กัน เครื่องเขย่าตะแกรงจะสั่นหรือเขย่าตะแกรง ทำให้วัสดุที่อยู่บนตะแกรงร่อนผ่านรูตะแกรงที่มีขนาดใหญ่กว่า และค้างอยู่บนตะแกรงที่มีขนาดรูเล็กกว่า

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนใช้ในหลายอุตสาหกรรม:
– การก่อสร้าง: ใช้สำหรับคัดแยกหิน ทราย และวัสดุอื่นๆ
– การเกษตร: ใช้สำหรับคัดแยกเมล็ดพืช ปุ๋ย และวัสดุอื่นๆ
– การผลิต: ใช้สำหรับคัดแยกชิ้นส่วน วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆ
– การแปรรูปอาหาร: ใช้สำหรับคัดแยกส่วนผสมอาหาร
– การทำเหมืองแร่: ใช้สำหรับคัดแยกแร่

| เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน, ตะแกรงร่อน, เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค, การคัดแยกขนาดอนุภาค, ทดสอบการร่อน, เครื่องร่อนตะแกรง, เครื่องคัดแยกขนาด, Sieve Shaker, Particle Size Analyzer, Separation, NEXOPART, EML 200, SIT218