เครื่องทดสอบความเสถียรความทนทานของโครงสร้างแนวนอน (Horizontal Stability Testers) ยี่ห้อ SafeLoad (SIT265)

เครื่องทดสอบเสถียรภาพแนวนอน ที่ใช้สำหรับตรวจสอบเสถียรภาพของโครงสร้างต่างๆ เช่น สะพาน อาคาร และเสาอากาศ อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยฐานรองรับ เสาวัด และระบบควบคุม ซึ่งเสาวัดจะเชื่อมต่อกับฐานรองรับด้วยสายเคเบิลหรือโซ่ จากนั้นระบบควบคุมจะส่งแรงดันไปยังเสาวัดเพื่อทดสอบเสถียรภาพของโครงสร้าง

โดยใช้หลักการทางกลศาสตร์เพื่อทดสอบเสถียรภาพแนวนอนของโครงสร้าง โดยการอาศัยแรงดันที่ส่งไปยังเสาวัดเพื่อทดสอบว่าโครงสร้างสามารถต้านทานแรงกระทำด้านข้างได้หรือไม่ หากโครงสร้างสามารถต้านทานแรงกระทำด้านข้างได้ก็ถือว่าโครงสร้างมีเสถียรภาพแนวนอนที่ดี

มักใช้โดยวิศวกรโครงสร้าง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้าง ก่อนการก่อสร้างหรือใช้งานโครงสร้าง โดยอุปกรณ์นี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของโครงสร้าง และช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

เครื่องนี้ใช้งานง่ายและแม่นยำ จึงช่วยให้วิศวกรโครงสร้าง สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| เครื่องทดสอบความเสถียรของโครงสร้าง, เครื่องทดสอบความทนทานแนวนอน, เครื่องทดสอบแรงเฉือน, เครื่องทดสอบแรงดึง, เครื่องทดสอบแรงอัด, Horizontal Stability Testers, SafeLoad, SIT265