เครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISTA (Amazon Lab) ยี่ห้อ SafeLoad (SIT260)

เครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISTA (International Safe Transit Association) พัฒนาโดย Amazon เพื่อช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์ของตนสามารถทนต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งได้
| เครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์, ตามมาตรฐาน ISTA, Amazon Lab, เครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์ Amazon, เครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์ตกกระแทก, เครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์สั่นสะเทือน, เครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์กดอัด, เครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์ฉีกขาด, เครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์เจาะทะลุ, SafeLoad, SIT260