เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Gelation time) Geltimer SLIM LINE Type GT-SP (SIT26)

เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Gelation Timer / Gel Timer) แบบ 1 หัววัด พร้อมหน้าจอแสดงเวลาเป็นแบบ LCD สำหรับวัดค่าเวลาความเป็นเจล (Gelation time) เมื่อเกิดปฏิกิริยาของเรซิน ตามมาตรฐาน DIN 16945 Blatt 1, DIN 16919 และ DIN EN ISO 9396