เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Gelation time) Geltimer SLIM LINE Type GT-S (SIT27)

เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Gelation Timer / Gel Timer) แบบ 1 หัววัด มีหน้าจอแสดงเวลาเป็นแบบ LCD สำหรับวัดค่าเวลาความเป็นเจล (Gelation time) เมื่อเกิดปฏิกิริยาของเรซิน สามารถอ่านค่าเวลาได้ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที ตามมาตรฐาน DIN 16916, DIN 16945, DIN EN ISO 9396