เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Gelation time) Geltimer SLIM LINE Type GT-S (SIT27)

ได้รับความนิยม ในหมวด Gelation Time.

เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Gelation Timer / Gel Timer) แบบ 1 หัววัด มีหน้าจอแสดงเวลาเป็นแบบ LCD สำหรับวัดค่าเวลาความเป็นเจล (Gelation time) เมื่อเกิดปฏิกิริยาของเรซิน สามารถอ่านค่าเวลาได้ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที ตามมาตรฐาน DIN 16916, DIN 16945, DIN EN ISO 9396
92 orders in the last 30 days.
1666