เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Gelation time) 1 Channel Geltimer Type PST-1 (SIT25)

เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Gelation Timer / Gel Timer) แบบ 1 หัววัด พร้อมจอแสดงผลเป็นแบบ LCD สำหรับวัดค่าเวลาความเป็นเจล (Gelation time) เมื่อเกิดปฏิกิริยาของ เรซิน ตามมาตรฐาน DIN 16945 Page 1, DIN 16919, DIN EN ISO 9396 และ DIN EN 14022 Method 5