เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน 4/8 ช่องสัญญาณ (Noise & Vibration Analyzer 4/8 Channels) ยี่ห้อ OROS รุ่น MODS MObile DAQ System (SIT173)

ได้รับความนิยม ในหมวด Noise & Vibration Analyzer • •.

สามารถวิเคราะห์ได้สูงสุดถึง 40 kHz โดยมีให้เลือกหลากหลายรุ่น ได้แก่ รุ่น MODS MObile DAQ แบบ 4 หรือ 8 ช่องสัญญาณอินพุท และ 2 ช่องสัญญาณเสริมสำหรับ Trigger หรือ Tachometer มีหน่วยความจำขนาด 4 GB เชื่อมต่อกับ Smart Phone หรือคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ WiFi หรือ Ethenet หรือ USB | เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน ,Noise ,Vibration Analyzer, 4/8 Channels, OROS, MODS MObile DAQ System, SIT173, เครื่องวัดเสียง, เครื่องวัดความสั่นสะเทือน, เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน, เครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน, เครื่องวิเคราะห์โครงสร้าง, เครื่องวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ, Noise and Vibration Analyzer, Noise Analyzer, Vibration Analyzer
10 orders in the last 30 days.
1662