เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน 8/10 ช่องสัญญาณ (Noise & Vibration Analyzer 2/4 Channels) ยี่ห้อ OROS รุ่น OR35 (SIT171)

ได้รับความนิยม ในหมวด Noise & Vibration Analyzer • •.

สามารถวิเคราะห์ได้สูงสุดถึง 40 kHz โดยมีให้เลือกหลากหลายรุ่น ได้แก่ รุ่น OR34 แบบ 8 ช่องสัญญาณอินพุท +2 ช่องสัญญาณอินพุทแบบไดนามิค 2 ช่องสัญญาณเอาท์พุท และ 2 ช่องสัญญาณเสริมสำหรับ Trigger หรือ Tachometer พร้อมหน่วยประมวลผล 1 หน่วย (1 ForceDSP = 12 SPU) มีหน่วยความจำแบบ SSD ขนาด 64 GB สามารถส่งข้อมูลได้เร็วถึง 1 Gb/s Ethernet และระบบ WAN เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ | เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน ,Noise ,Vibration Analyzer, 8/16/24/32 Channels, OROS, OR38, SIT171, เครื่องวัดเสียง, เครื่องวัดความสั่นสะเทือน, เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน, เครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน, เครื่องวิเคราะห์โครงสร้าง, เครื่องวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ, Noise and Vibration Analyzer, Noise Analyzer, Vibration Analyzer
34 orders in the last 30 days.
1666