เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน 2/4 ช่องสัญญาณ (Noise & Vibration Analyzer 2/4 Channels) ยี่ห้อ OROS รุ่น OR34 (SIT172)

สามารถวิเคราะห์ได้สูงสุดถึง 40 kHz โดยมีให้เลือกหลากหลายรุ่น ได้แก่ รุ่น OR34 แบบ 2 หรือ 4 ช่องสัญญาณอินพุท 1 ช่องสัญญาณเอาท์พุท และ 2 ช่อง สัญญาณเสริมสำหรับ Trigger หรือ Tachometer พร้อมหน่วยประมวลผล 1 หน่วย (1 DSP = 12 SPU) สามารถส่งข้อมูลได้เร็วถึง 100 Mb/s Ethernet | เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน ,Noise ,Vibration Analyzer, 8/16/24/32 Channels, OROS, OR34, SIT171, เครื่องวัดเสียง, เครื่องวัดความสั่นสะเทือน, เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน, เครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน, เครื่องวิเคราะห์โครงสร้าง, เครื่องวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ, Noise and Vibration Analyzer, Noise Analyzer, Vibration Analyzer