โพรบวัดไฟฟ้าสถิตในท่อรีไซเคิลและท่อจ่ายก๊าซของกระบวนการผลิตแบบก๊าซเฟส (Gas Recycle and Discharge Lines Electrostatic Probe) ยี่ห้อ Lexmar รุ่น CORREFLUX 5420 (SIT226)

ได้รับความนิยม ในหมวด Electrostatic Probe and Sensor.

โพรบวัดไฟฟ้าสถิตในท่อรีไซเคิลและท่อจ่ายก๊าซของกระบวนการผลิตแบบก๊าซเฟส (Gas Recycle and Discharge Lines Electrostatic Probe) การบ่งชี้ทันทีถึงสภาวะที่ทำให้กระบวนการไม่ดีพร้อมกับการตอบสนองแบบเรียลไทม์ของการขึ้นลงของอนุภาคจะช่วยให้สามารถควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ได้ดีขึ้นรวมถึงสภาวะของกระบวนการและอัตราการผลิตที่ดีที่สุด ข้อมูลนี้มีความสำคัญในการปกป้องอุปกรณ์ดาวน์สตรีมที่มีราคาแพงจากความเสียหายที่เกิดจากการพกพาอนุภาคมากเกินไป | อุปกรณ์วัดปริมาณอนุภาคในท่อรีไซเคิล, อุปกรณ์วัดปริมาณอนุภาคในท่อจ่ายก๊าซ, อุปกรณ์วัดฝุ่นในท่อ, อุปกรณ์วัดฝุ่นในกระบวนการผลิต, อุปกรณ์วัดฝุ่นในก๊าซ
88 orders in the last 30 days.
1672