เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน 8/16/24/32 ช่องสัญญาณ (Noise & Vibration Analyzer 8/16/24/32 Channels) ยี่ห้อ OROS รุ่น OR38 (SIT168)

สามารถวิเคราะห์ได้สูงสุดถึง 40 kHz โดยมีให้เลือกหลากหลายรุ่น ได้แก่ รุ่น OR34 แบบ 8, 16, 24 หรือ 32 ช่องสัญญาณอินพุท 2, 4 หรือ 6 ช่องสัญญาณเอาท์พุท 2, 4 หรือ 6 ช่องสัญญาณเสริมสำหรับ Trigger หรือ Tachometer 2 หรือ 4 ช่องสัญญาณอินพุท สำหรับการวัดค่าทางไฟฟ้าอื่นๆ เช่น กระแส หรือแรงดัน เป็นต้น พร้อมหน่วยประมวลผล 1 ถึง 8 หน่วย (1 Force DSP = 12 SPU) สามารถส่งข้อมูลได้เร็วถึง 1 Gb/s Ethernet – Internet WiFi | เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน ,Noise ,Vibration Analyzer, 8/16/24/32 Channels, OROS, OR38, SIT168, เครื่องวัดเสียง, เครื่องวัดความสั่นสะเทือน, เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน, เครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน, เครื่องวิเคราะห์โครงสร้าง, เครื่องวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ, Noise and Vibration Analyzer, Noise Analyzer, Vibration Analyzer