เซ็นเซอร์ตรวจสอบการไหลของตัวเร่งปฏิกิริยาภายในท่อป้อนตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซ (Electrostatic Catalyst Charge Measurement Sensor) ยี่ห้อ Lexmar รุ่น CORREFLOW 5430 (SIT225)

ได้รับความนิยม ในหมวด Electrostatic Probe and Sensor.

เซ็นเซอร์ตรวจสอบการไหลของตัวเร่งปฏิกิริยาภายในท่อป้อนตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซ เซ็นเซอร์จะตรวจสอบตัวเร่งปฏิกิริยา และการเปลี่ยนแปลงการไหล ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามรถดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดของกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์จากการวัดประจุตัวเร่งปฏิกิริยาไฟฟ้าสถิตสามารถปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงปัญหา เซ็นเซอร์จะติดตั้งโดยตรงในฟีดตัวเร่งปฏิกิริยา ID เซ็นเซอร์สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับบรรทัดที่มีอยู่ Correflow ™ 5430 มีให้ในการกำหนดค่าแบบอินทิกรัลหรือแบบระยะไกลเพื่อรองรับกระบวนการที่หลากหลายและข้อกำหนดในการติดตั้ง | เซ็นเซอร์ตรวจสอบการไหลของตัวเร่งปฏิกิริยาภายในท่อป้อนตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซ, Electrostatic Catalyst Charge Measurement Sensor, CORREFLOW 5430 | ตัวเร่งปฏิกิริยา,เซ็นเซอร์วัดประจุไฟฟ้าสถิต, เซ็นเซอร์วัดประจุไฟฟ้าสถิตของตัวเร่งปฏิกิริยา, Electrostatic Catalyst Charge Measurement Sensor, CORREFLOW 5430
24 orders in the last 30 days.
1670